23.10.2021
 
Главная arrow Статьи arrow HA PIBHI "ЕЛЕКТРОНН0Ї ГОМЕОПАТІЇ", або «БАРС» ВИХОДИТЬ НА СТЕЖКУ ПОРЯТУНКУ
Главное меню
Главная
Презентации
Документы
Опыт
Обучение
Семейный доктор
Статьи
Интервью
Видео
Объявления
Партнеры
Центры ИМ
Контакты
Тематическая статья
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
 
Ссылки
Counter

 HA PIBHI "ЕЛЕКТРОНН0Ї ГОМЕОПАТІЇ",
або „БАРС" ВИХОДИТЬ НА СТЕЖКУ ПОРЯТУНКУ


ЖУРНАЛ „ЖІНКА” ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2007 РОКУ


  Прізвище цієї людини стає  дедалі пізнаваним. Воно відомо чнтачам, які люблять детективну літературу, особливо той її  сегмент,   який можна віднести до інтелектуального. Автор створив 21 гостросюжетний роман, алс це далеко не все з того, що є в "запасниках". Його прізвище відомо телегдядачам, які з захопленням стежили за подіями 16-серійного блок-бастера "Полювання на генія”, що демонструвався телеканалами України та Pocii. Точніше, Pocii та України, в  наших грошей не знайшлось, а росіяни вхопилися за текст і за ідею.
В серіалі йдеться про невидимі сучасні війні , котрі ведуться провідними розвідками провідних держав і просто бандитськими угрупованнямн за доступ до передових технологий, які дають можливість впливати на світ I маніпулювати людьми.
  Прізвище цієї людини так довго було в тіні в силу його колишніх професійних обов"язк1в, що навіть зараз я відтягую момент, щоб його нарешті назвати: Валентин Барзинський - полковник у відставці, колишній cniвробітник зовнішньої розвідки КДБ та СБУ. За змістом своєї діяльності - системний aналітик, спеціаліст з питань оптимізації систем управління.

  Десятки років таємничої, супервід-повідальної роботи — на меже BСІХ фі- зичних, інтелектуальних i психологіч-них можливостей — розвідника, контррозвідника, аналітика, військо-вого радника - i ще багато чого, про що досі й не говориться... Професійна дорога гючиналася з авіаційного училища, диплома авіаційного інженера, з наукових розробок у системі радян-ського "Шатла* (читай "Бурана"), — зробила пoтім чимало "зигзагів", про-ягла через різні краіни i сегменти життя. Чимало розробок системного аналггика до цього часу мають гриф вцілком секретно"...
  Але найцікавіший I, можливо, най-продуктивніший період його життя, як вважає, настав саме тепер. Він має розкіш займатися тим, чого прагнув завжди - творчістю. I вона полягае не т!льки в написанні книг. Творчість стосується вcix сфер життя. Тож од-разу після виходу у відставку Валентин Барзинський організував громад-ську організацію „Системний інфор-маційно-аналітичний центр", який зу-мів перетворити, за власними словами, на „інтелектуальну вирву", куди почало "засмоктувати" людей талано-витих, оригінальних, але незатребу-ваних у наш "перебудовний" час (про одного з них Барзинський розповідає так: у нього докторська дисертація написана, a він "хачапурі торгував"). Сьогодні "засмоктало" понад півcoтнi

людей до системного центру. Їм вда-лося вийти на такі обшири, яких вони не уявляли на початку шляху. Талант, розум, досвід цих людей було спря-мовано на розвиток i впровадження інформаційних технолопй. Одна зі сфер впровадження таких технологій -медицина.
  Концелцію охорони здоров'я, що грунтується на інформац|йних техно-логіях, передано офіційним органам, Валентин Барзинський сподівається, що вона може бути прийнята навітъ на piвні закону. Тим більше, що є кра-їни, які швидше від нас зрозуміли перспективность цього напрямку. Концеп-цію про впровадження іформаційної медицини в медичну практику вже схвалено в Російській Федерації. І тепер 52 тисячі центрів у сусідній державі розвивають цей напрямок.
  Але найгірше в будь-яюй справі -чекати и виглядати. А тому одна з програм, започаткована в "Системному інформаційно-аналітичному центрі”, призвела до гюяви принципо-во нового приладу в сучасній медицині - КСК "Барс”. Зовні він виглядає як стаціонарний комп’ютер чи ноутбук з електродами. Начинка його - надскладна іформа-ційна система, що грунтується на пе-редових відкриттях у сфері фізики квантових станів. Вона дав змогу здійснювати високоточну діагностику

і лікування. Валентин БАРЗИНСЬКИЙ говорить про це так:
  — Відомо багато методів, зокрема й інформаційно-хвильової терапії, коли відновлюються енергетичні можливо-сті клітини. Далі включається імунна система организму. Все це дуже важ-ливо, але ми пішли далі. Ми працюємо на рівні інформаційних полів. Щоб зрозуміти це краще, наведемо приклад: коли в комп’ютер потрапляє „ві- рус”,що він починає робити? "Глючи-ти”f кажуть комп'ютерники, псувати наші дані. Але якщо знищити сам ві- рус, память комп’ютера відновлює те,що було раніше. Власне, те ж саме відбувається і з організмом. Наш організм теж пам 'ятає, коли він був здо-ровим. І якщо эдоровій клітині "підкаэати”, вона лікуватиме хворобу сама. Це одна із функцій.
Але, якщо продовжити аналогію з вірусом, на цей раз вірусом людських  хвороб, можу сказати, що ми навчили-ся „зчитувати" не тільки вipyс, а й будь-яку іншу патологію. Величезну кількість даних закладено в комп’ютер стосовно хвороб, їx причин /' збудників, і  сигнали від організму (біологічно активних точок) за секунди дають змогу правильно встановити діагноз. Але ж в такому випадку, за системою зворотного зе'язку можна передати й інформацію про те, як лікувати хворобу. Для цього в базу даних програми внесено IHформацію, пов'язану з переважною  більшістю відомих ліків і не тільки із ними. Я називаю це роботою на piвні електронної гомеопатії.  Інакше можна сказати, що реализовано принцип квантової телепортації - передачі власти-востей на відстані.
  У цьому напрямку світ працює давно. Так вийшло, що наші розробки випереджають анало-гічні за кордоном. Але тим більше треба було вивірити всі кроки, щоб переконатися, що ніяких випадковостей немає і бути не може. Ми самі були зацікавні в тому, щоб провести державні ви-пробування, різного роду перевірки. У жовтні минулого року ми одержали від Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби лі-карських засобів і виробів медич-ного призначення свідоцтво про державну реєстрацію. Наш "Барс" внесено до Державного реєстру медичної техники та виробів медичного призначення i дозволено для застосування в медичній практиці. Сертифікат відповідності видано й Українським медичним центром сертифі-кації. Сьогодні працюють Центри інформаційної медицини в Києві, через які пройшли вже сотні, якщо не тисячі паціентів. Вікриваються такі центри в інших містах.
  Ось чому я знову й знову ло-вертаюся до необхідності на державному piвні прийняти кон-цепцію інформаційної медицини”. Вона є, вона вже icнyє. Тим більше держава має виробити "канони”, в яких вона повинна розвиватися, і.... застереження. Повірте мені, як людині, яка професійно на цьому розумієть-ся, інформаційні технологи ~ це велике благо, але и велика небезпека, якщо вони олиняться не в тих руках або працю-ватимутъ не на ті цілі.
ЛАРИСА ОСТРО Л УЦЬКА
Від редакції
  Центр інформаційної медици-ни 'Адвена' на честь 8 Березня надає змогу нашим передплатницям пройти діагностичне обстеження на апаpaті „KCK-БАРС”.
Враховуючи можливості КСК "БАРС", - кажуть спеціалісти „Адвени”, ви одержите унікальну можливють не тільки дізнатися про свій организм усе, а й провести первинну корекцію його стану, уникнувши при цьому довгого стояння у чергах полікліники до різних спеціалістів . Адже КСК-БАРС дає змогу провести комплексну діагностику і лікування будь-яких патологічних станів організму в одному кабінеті, у одного лікпря, без додаткових аналізів i в зручний для вас час".
 
 
  Перші 100 передплатників, які  звернуться до редакції (разом із листом у конверт треба вкласти копію квитанції piчної передплати на журнал "Жінка"), матимуть змогу провести діагностику та пе-рший лікувальний сеанс безплатно. За бажанням, у Центрі можна буде обговорити можливютъ по-дальшого лікування.
 

 
< Пред.   След. >
ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ
TO POTENTIAL PARTNERS!
ВНИМАНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ !
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АППАРАТОВ «КСК-БАРС»
THE RANGE OF DEVICES «SCS-BARS
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПО МОДУЛЯМ - RU+ENG